מי אנחנו?

החברה מייצרת בכוחות עצמה מערכות אוטונומיות עם בקרה מרחוק למדידת מתח מים בקרקע (טנסיומטרים), העברת הנתונים לאתר החברה במרשתת ואחסון בענן.

לחברה יש יכולות עצמאיות ליצור מגוון גדול של מוצרים אחרים לשימוש החקלאי, כגון חיישני מדידת מוליכות חשמלית בקרקע, מערכות ניידות למדידת תנאי אקלים בשדה, טמפרטורת אויר וקרקע, לחות, משקעים וכו', וכל אלה מועברים ישירות לאתר החברה בענן ומונגשים לחקלאי באמצעות אפליקציה מותאמת לנייד SMART PHONE.