תחומי הפעילות, קווי מוצר ומוצרים, התמחויות וטכנולוגיות ליבה, פעילויות הייצור בחברה

  • ניהול הגידול בגידולי שדה, גידולי ירקות ומטעים. תחומי הפעילות כוללים ניהול משק מים והזנה, ניהול הגנת הצומח והיבטים אגרו טכניים אחרים של הגידולים.
  • החברה מייצרת ומשווקת מכשירים למדידת מתח מים בקרקע (טנסיומטרים), חיישנים למדידת מוליכות חשמלית בקרקע (מדד למליחות) ומערכות ניידות למדידת מדדי אקלים בשדה, לרבות טמפרטורת אויר וקרקע, לחות, משקעים וכו'.

המבנה הארגוני ובעלי התפקידים העיקריים

רון סגל

מנכ"ל החברה

שמעון בן דוד

טכנאי מכשור ובקרה

דר' אביתר איתיאל

אגרונום

חברת BRANDALE

פתרונות דיגיטליים

אירועים חשובים בתולדות החברה, בדגש על השנה האחרונה:

החברה מייצרת בכוחות עצמה מערכות אוטונומיות עם בקרה מרחוק למדידת מתח מים בקרקע (טנסיומטרים), העברת הנתונים לאתר החברה במרשתת ואחסון בענן.

לחברה יש יכולות עצמאיות ליצור מגוון גדול של מוצרים אחרים לשימוש החקלאי, כגון חיישני מדידת מוליכות חשמלית בקרקע, מערכות ניידות למדידת תנאי אקלים בשדה, טמפרטורת אויר וקרקע, לחות, משקעים וכו', וכל אלה מועברים ישירות לאתר החברה בענן ומונגשים לחקלאי באמצעות אפליקציה מותאמת לנייד SMART PHONE.

סקירת מכלול תוכניות המו"פ המתנהלות בחברה:

לחברה יש פעילות פיתוח ושיווק של מוצרים אחרים בתחומים שונים של החקלאות, ביניהם:

  • מכשור מיוחד בגידול בבתי צמיחה.
  • שימוש בטכנולוגיות מיוחדות לשיפור ממשק המים וההזנה של הגידולים החקלאיים.
  • שיטות ניטור מתקדמות של מזיקים ומחלות בגידול החקלאי.
  • שיטות יישום חדשות של חומרי הדברה.