טנסיומטר

למרות ההתפתחויות הטכנולוגיות האלקטרוניות, החיישן להכוונת השקיה נכונה וחסכונית הינו הטנסיומטר (מכשיר מכאני פשוט, אמין, איכותי וקל לתפעול ותחזוקה) מאפשר למדוד בדרך עקיפה את תכולת המים בקרקע ע“י מדידת מתח תאחיזת המים.

חיישנים

טנסיומטרים
טמפ'/לחות
טמפ' קרקע
מד רטיבות עלה (מחודש אוגוסט 2018)
מד קרינה (מחודש אוגוסט 2018)
מד מוליכות EC  (מחודש אוגוסט 2018)

זרעים

מתבצעים כעת מבחני זנים.

תכשירי הזנה

תכשירים ממקור של ננו-טכנולוגיה
תכשירים ממקור של אצות
תכשירים מבוססים על חומצות אמינו
דשנים כימיים
תכשירי מיקרו אלמנטים מיוחדים

מכשירי עזר לחממות

"מחלן" – מחורר חלונות ביריעות פלסטיק בבתי צמיחה ומנהרות עבירות.